وبلاگ اینتکس


قرص کلر و نکات لازم جهت مصرف در استخر

قرص کلر و نکات لازم جهت مصرف در استخر

استفاده از قرص کلر زاج و کات کبود در استخر یکی از اصولی ترین و ضروری ترین موارد جهت حفظ و نگهداری استخر می باشد. فروش قرص کلر و کات کبود و زاج در استان البرز توسط نمایندگی سعید اینتکس با کیفیت و تضمین قیمت