شرایط ارسال رایگان

توجه : ارسال رایگان فقط از طریق پست انجام می شود.

ارسال رایگان فقط فقط برای خرید بالای 1 میلیون تومان انجام می شود.

کالای هایی که سایز خیلی بزرگ و وزن بیشتر از 30 کیلو دارند شامل این تخفیف نمی شوند. چون خارج از تعرفه پست است و پست این بسته را از ما قبول نمی کند.