استخر اینتکس

آیا تفاوتی بین استخرهای بادی طراحی شده برای آب شور یا شیرین وجود دارد؟

/post-225

در این مقاله، به بررسی تفاوت بین استخرهای بادی طراحی شده برای آب شور و آب شیرین پرداخته شد. از طریق بررسی و تحلیل نوع آب استفاده شده، تاثیر آب بر جنس مواد سازنده و تاثیر آب بر شرایط محیطی و عمر مفید استخرها، مشخص شد که به واقع تفاوت‌های مهمی بین این دو نوع استخر وجود دارد. این مقاله می‌تواند به طراحان و تخصص‌های مرتبط در زمینه طراحی و ساخت استخرها کمک کند و مفید باشد.