استعلام فیمت

قیمت بازوبند بادی شنا را از کجا استعلام بگیرم

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%DA%A9%D8%B3

بازوبند بادی یک وسیله شنا است که به شناگران کمک می‌کند تا در آب تعادل خود را حفظ کنند و بهترین عملکرد را در شنا داشته باشند. این بازوبند به صورت یک بند الاستیکی طراحی شده است که به دست و بازوهای شناگر بسته می‌شود و با ایجاد مقاومت در آب، به کمک بهبود فنون شنا و تقویت عضلات بازو کمک می‌کند.