تعمیر استخر

روش استفاده از چسب استخر بادی

/post-184

چسب استخر بادی برای پنچرگیری و تعمیر استخرهای بادی استفاده می شود. روش استفاده از آن ساده می باشد.