انواع تیوپ بادی

آشنایی با انواع تیوپ بادی کودک

/post-87

تیوپ بادی کودک یکی از ملزومات اصلی شنا می باشد که کودکان حین تفریحات آبی از آن بهره می برند.